Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

Internationaal

“EV Consult werkt al sinds 2010 op internationaal niveau samen met de diverse spelers binnen het domein EV. DOET brengt deze spelers samen, waardoor nauw wordt samengewerkt om elektrisch rijden nog aantrekkelijker te maken.” 
Roland Steinmetz  -  CEO EV Consult

Verdienpotentieel en verzilvering voor de BV Nederland
Periodiek onderzoek door DOET en RVO naar het verdienpotentieel van het Nederlandse EV-bedrijfsleven, wijst uit dat er enorme groeikansen zijn in het buitenland voor onze sector. Nederland is tenslotte koploper op het gebied van de uitrol van Laadinfra en slimme Laaddiensten. 

Internationale verzilveringskansen derhalve op het gebied van laadinfra en laaddiensten, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van zeer specifieke know-how.op het gebied van E-Mobility dankzij onze vooraanstaande Consultancy leden. 

DOET richt zich daarom ook al jaren op het creëren van internationale (samenwerkings-) mogelijkheden voor haar leden. Zo zijn er actieve samenwerkingen opgezet met o.a. Duitsland, Frankrijk, India, de Verenigde Staten en Turkije, en wordt er voortdurend geschakeld met andere buitenlandse partijen of overheden (o.a. ambassades en consulaten) die graag in contact komen met onze leden.  

ondertekenen-tehad.jpg&size=medium
Foto: Ondertekening van een MoU tussen Vereniging DOET en het Turkse TEHAD 

Het creëren van internationale (samenwerkings-) mogelijkheden vindt o.a. plaats door:

  • Vertegenwoordiging Vereniging DOET in de stuurgroep Internationalisering van het FET (Formule E-Team)
  • Het (mede-) initiëren van internationale projecten, zoals de PIB Frankrijk en de PIB's Duitsland          
  • Creëren van business mogelijkheden door deelname aan (inter-)nationale beurzen onder aantrekkelijke voorwaarden
  • Het (mede-) organiseren van in- en uitgaande (handels-)missies o.l.v. diverse experts op het gebied van Laadinfra en Laaddiensten
  • Periodiek contact met Nederlandse ambassades en consulaten  
     

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo