Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

Stichting ZEM

Stichting ZEM helpt u risicoarm bij het aanvragen van een Europese subsidie

Partijen met ideeën of interesse voor het aanvragen van een Europese subsidie kunnen gebruik maken van ondersteuning door Stichting ZEM. Stichting ZEM heeft als doel Nederlandse ondernemers succesvol op weg helpen naar Europese subsidies voor zero emissie vervoer. De stichting organiseert en financiert voor de ondernemers de kennis en kunde die nodig is om succesvol Europese subsidies aan te vragen. Dit betekent dat u concrete ondersteuning krijgt met het toetsen van uw initiatief aan de Europese regelingen en het opstellen van een succesvolle subsidieaanvraag. Vereniging DOET is één van de initiatiefnemers van Stichting ZEM.

 

Kansen in Europa

In Europa zijn veel subsidies met als doel om innovatie, reductie van emissies en de transitie naar duurzame energie, onder andere op het gebied van transport en mobiliteit, te faciliteren. Deze subsidies bieden mogelijkheden voor diverse Nederlandse ondernemers om hun initiatieven en projecten op het gebied van waterstof en elektrisch rijden te financieren. Stichting ZEM ondersteunt ondernemers bij het verwerven van deze financiering door de inhoudelijke en subsidie expertise beschikbaar te stellen voor een ondernemer.

Hoe het werkt

Stichting ZEM ondersteunt ondernemers risicoarm. Dat betekent dat Stichting ZEM de kosten voor de subsidieaanvraag draagt. Stichting ZEM heeft de ambitie om zoveel mogelijk ondernemers te helpen. Daaraan dragen de succesvolle aanvragen bij via een succesfee. Ook is er een zorgvuldig proces om initiatieven te toetsen: zo stoppen de aanvragende ondernemer en Stichting ZEM tijd en energie in de meest kansrijke aanvragen. Het aanvraag proces bestaat uit de volgende stappen:

  1. Voor een intake vult de ondernemer een intakeformulier in. Met een omschrijving van het project, mogelijke partners en beoogde financiering verkent Stichting ZEM de kansen voor een Europese subsidie. Waar nodig stellen de experts van Stichting ZEM een aantal aanvullende vragen.
  2. Bij een positieve intake vindt de uitwerking van een aanpak voor het verwerven van de aanvraag plaats. De ondernemer en Stichting ZEM werken gezamenlijk aan een aanpak voor een succesvolle subsidieaanvraag. Op basis hiervan bepaalt de ondernemer en het bestuur van Stichting ZEM of zij voor de subsidieaanvraag willen gaan.
  3. De ondernemer en Stichting ZEM gaan aan de slag om de subsidieaanvraag op te stellen. Stichting ZEM draagt de kosten voor de inzet van de experts die hiervoor nodig zijn. Voor maximaal commitment draagt de ondernemer hier 15% aan bij.
  4. Na het indienen van de aanvraag is het wachten op de uitslag van de subsidieverstrekker. De doorlooptijd is afhankelijk van de subsidieregeling waarvoor de aanvraag is opgesteld. Bij succes draagt de ondernemer de succesfee af aan Stichting ZEM. Geen succes, dan vindt er ook geen verdere verrekening van kosten plaats.

Meer informatie?

Meer informatie is beschikbaar via www.stichtingzem.nl. U kunt ook contact opnemen met Martin Bremer, via bremer@stichtingzem.nl

 

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo