Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

DOET realiseert veel

DOET realiseert veel:

DOET heeft zitting in de stuurgroep AEC 2016 (Europese Avere EV Congres in 2016 te Amsterdam)
DOET is dé gesprekspartner voor overheid en gemeenten
DOET is kernlid van het Formule E-team
DOET heeft het initiatief genomen voor een inventarisatie onder haar leden naar het verdienpotentieel van EV. De resultaten hiervan hebben als basis gediend voor het nationale EV-speerpuntenbeleid.
DOET heeft een doorbraak geforceerd op het dossier Infra met als inzet een grote rol voor de marktpartijen.
DOET heeft het initiatief genomen om de belangrijkste belemmeringen te onderzoeken om te komen tot een gezonde industrie voor LEV in Nederland.
DOET levert een actieve bijdrage aan de Werkgroep Brandstoffenmix.
DOET nam samen met producten en importeurs het initiatief voor een TNO Branche onderzoek naar de veiligheid van elektrische scooters, dat leidde tot een keurmerk voor elektrische scooters.
DOET heeft een Innovatiecluster met 12 ondernemingen met € 300.000 innovatiesubsidie opgestart.
DOET is medeverantwoordelijk voor de realisering van het project Green Deal innovatie elektrisch vervoer met een totaalbedrag van € 500.000,-.
DOET is vertegenwoordigd in AVERE (Brussel)
DOET is mede-initiatiefnemer voor de opstart van East Coast Electric
DOET heeft ervoor gezorgd dat leden van DOET tegen een sterk gereduceerd tarief deelnemen aan studiereizen, congressen, seminars en beurzen.
DOET heeft het project DOET Horeca Deal gerealiseerd.
DOET heeft het project EV Roadshow gerealiseerd.
DOET initieert projecten in samenwerking met diverse kennisinstellingen.
DOET heeft zitting in de redactieraad van E-Mobility magazine en daarmee een aanzienlijk aantal redactionele bijdragen voor en namens leden gerealiseerd.
DOET heeft zitting in de adviesraad van Ecomobiel.
DOET heeft zitting in de adviesraad ZERO Emissie bus
DOET is mede initiator NKL (Nederlands Kennisplatform Laadinfra).
DOET heeft zitting in de stuurgroep EVS30 (wereldwijd EV-congres in 2017 naar Nederland).

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo