Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

Nieuws

19 oktober 2023

NAL opschalingsprogramma ‘Slim Laden voor Iedereen’: een update

Het NAL programma ‘Slim Laden voor Iedereen’ (SLvI) heeft na de informatiesessie in juli niet stil gestaan. Er is gewerkt aan het Memorandum of Understanding, de handreiking Netbewust laden en het keurmerk Slimme laadpalen en diensten. Tijd voor een update.

Memorandum of Understanding (MoU)

De NAL-regio’s hebben hun inzet voor het SLvI actieplan vastgesteld. Op 30 oktober wordt de Samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur door de bestuurders getekend.. Met de reacties op het Memorandum of Understanding (MoU),de gewenste aanscherpingen en nader onderzoek wordt gewerkt aan een gedragen intentieovereenkomst. De verwachting is dat deze overeenkomst er in het voorjaar van 2024 zal zijn. Alle partijen zijn het eens over de inhoudelijke activiteiten, waarbij het algemeen belang voorop staat.

Handreiking Netbewust Laden

Netbewust laden is laden binnen de grenzen van de capaciteit van het lokale midden- en laagspanning-transformatorstation (MS/LS-transformatorstation). Dit geeft mogelijkheden om de lokaal beschikbare netcapaciteit optimaal te benutten voor alle gebruikers van elektriciteit in een wijk. Daarnaast kan het overbelasting van het lokale net door pieken in de vraag voorkomen.

De laatste hand is gelegd aan de handreiking Netbewust Laden in het publiek domein. Hierin is uitgewerkt hoe netbewust laden door gemeenten en regio’s vertaald kan worden naar eisen voor contracten voor publieke laadinfrastructuur. Op deze manier kan netbewust laden de komende jaren op publieke laadpunten breed worden toegepast. Het document richt zich op eisen voor concessiecontracten, maar kan ook gebruikt worden voor openbare laadpunten die geëxploiteerd worden in het openmarktmodel. Deze handreiking kan toegepast worden op nieuwe en bestaande contracten. Op dit moment wordt onderzocht wat nodig is om netbewust laden al versneld mogelijk te maken in bestaande contracten.

Keurmerk Slimme laadpalen en diensten

Samen met marktpartijen wordt via de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) een Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor private slimme laadpalen en laaddiensten ontwikkeld. Met de NEN zijn voorbereidingen getroffen om met dit keurmerkproces van start te gaan. Het einddoel is eenduidigheid rondom de vereisten van het product en de dienst voor zowel de marktpartij, de overheid als de consument. Op 28 september vond de informatiesessie plaats. Meer dan 20 marktpartijen hebben zich aangemeld om bij te dragen aan het proces om te komen tot een private slimme laadpaal met keurmerk wat in 6 maanden afgerond wordt. Partijen die willen aanhaken en hun bijdrage willen leveren, kunnen zich kenbaar maken bij Vereniging DOET via Jochem@doetdoet.nl of Michel@doetdoet.nl.

Informatiesessie RAI-vereniging

Op 4 oktober heeft DOET diverse RAI-verenigingsleden (auto-importeurs) voor een informatiesessie bijeengebracht. De uitkomst van deze succesvolle sessie is om een technische werkgroep in te richten (TW SLVI). Deze werkgroep gaat zich buigen over de afstemming tussen de vereisten van slim laden en de voertuigspecificaties. Op deze manier worden de verschillende facetten rondom de verwachtingen, kennis, voorlichting en monitoring geborgd. Tijdens dit overleg hebben 8 partijen namens RAI zich aangemeld.voor deelname aan de TW SLVI. 

Kick-off bijeenkomst TW SLVI

De kick-off bijeenkomst voor de TW SLVI zal plaatsvinden in november (datum nog niet bekend). Heeft u een technische achtergrond en bent u werkzaam binnen de sector Laadinfra dan bent u van harte welkom om deel te nemen. Aanmelden kan via Vereniging DOET

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo