Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

Nieuws

16 januari 2023

Formule E-Team pleit voor stimulerende maatregelen elektrisch vervoer binnen het IBO-klimaat

Momenteel wordt er een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar Aanvullend klimaatbeleid uitgevoerd. Hierbij worden ook mobiliteit bepaalde maatregelen verder uitgewerkt. Met de huidige lijst aan maatregelen is vooralsnog gekozen voor alleen normerende en beprijzende maatregelen. Het Formule E-Team (FET) constateert dat met het inperken van fiscale prikkels de ingroei van elektrische auto’s in de zakelijke markt kan stagneren, daar waar juist nu verdere groei nodig is. Mede door deze eenzijdige keuze dreigt de transitie naar zero-emissie mobiliteit en daarmee de realisatie van de doelen voor reductie van de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof juist vertraagd te worden. Tevens zorgt het ervoor dat het kabinetsdoel van 100% zero-emissie nieuwverkoop van personenauto’s in 2030 nog verder uit het zicht raakt.

Daarom pleiten de leden van het FET om vooral ook stimulerende maatregelen op te nemen naast beprijzende en normerende maatregelen, om zoveel mogelijk bij te dragen aan het behalen van de CO2-en kabinetsdoelen en de markt gericht te prikkelen. Een hogere ingroei creëert bovendien tijdig een betaalbare tweedehandsmarkt.

Het FET heeft richting het IBO secretariaat daarom een brief gestuurd met hierin verschillende adviezen en suggesties voor aanvullende maatregelen. Deze adviezen zijn verder onderbouwd met de doorrekeningen van Revnext.

De tekst van de brief van het FET is hier te lezen en de bijbehorende doorgerekende scenario’s zijn hier te raadplegen.

article-empty.png

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo