Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

Nieuws

26 februari 2021

Enquête EV Verdienpotentieel 2020 / 2021

Recent is vereniging DOET door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van IenW verzocht om medewerking te verlenen aan een update van het tweejaarlijkse rapport EV-Verdienpotentieel. Het verzoek is onder andere bedoeld om aandacht te geven aan de impact van E-mobiliteit op indirecte werkgelegenheid, spin off activiteiten voor het bedrijfsleven, energiebesparing, gezondheid en gezonde leefomgeving. 

Om de E-sector ook deze keer weer sterk te profileren aan de landelijke politiek, verzoeken wij u vriendelijk om uw medewerking. 

Aanleveren van informatie gaat zoals u van ons gewend bent via een enquête waarvan de resultaten door het CBS geanonimiseerd zullen worden verwerkt om een actueel beeld te krijgen hoe de Nederlandse E-sector zich ontwikkelt in binnen- en buitenland.  

Het invullen van de enquête kost ongeveer 10 minuten. Wij rekenen op uw medewerking en danken u bij voorbaat hartelijk. 

U kunt de enquête invullen via de volgende link naar de enquête.

Uw gegevens zullen uiteraard anoniem en strikt vertrouwelijk door ons worden aangeleverd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie. 

Measuring Staff Performance - Part II

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo