Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

Nieuws

08 mei 2020

Gebrek aan kennis leidt tot stagnatie aanleg laadpunten elektrische auto’s

Branchevereniging DOET (Dutch Organisation for Electric Transport) peilde recent de algemene stand van zaken onder haar achterban waarbij duidelijk werd dat niet alleen het Corona virus een deel van de sector momenteel parten speelt. 

Uit het onderzoek van de vereniging blijkt namelijk dat de uitrol van laadpalen in parkeergarages en bij VvE’s serieus dreigt te stagneren door wat de vereniging omschrijft als ‘paniek zaaien door sensatiebeluste media, niet gehinderd door enige kennis van zaken’. Daarbij wijst DOET naar de almaar toenemende, zeer tendentieuze berichtgeving in de Nederlandse media over het vermeende brandgevaar van elektrische auto’s in parkeergarages.  

DOET bespeurt ‘expertise die niet op feiten, maar op aannames is gebaseerd’. Recent onderzoek in Duitsland toont bovendien ook aan dat dergelijke angst volstrekt ongegrond is. “De Duitse brandweer ziet geen verhoogd risico op brand bij elektrische auto’s”, zo stelde Karl-Heinz Knorr, hoofd van de brandweer in Bremen, vicepresident van de Duitse Brandweer vereniging en fysicus, onlangs nog in een interview in Spiegel: “In een elektrische auto wordt niet meer energie opgeslagen dan in de volle tank van een verbrandingsmotor, alleen de wijze van blussen is anders”. Ook het Zweedse onderzoeksinstituut RISE concludeerde recent dat het opladen van een elektrische auto in een parkeergarage niet leidt tot een grotere kans op brand.

Ook Nederland ziet in dat de uitrol van laadinfra in parkeergarages en bij VvE’s te lijden heeft onder het sentiment dat is gecreëerd. In opdracht van het ministerie van IenW komt in de loop van 2020 daarom een update van de factsheet Veiligheid Elektrisch Vervoer met daarin de nieuwste inzichten over veiligheid van elektrische auto’s en laadpunten. 

Vereniging DOET kijkt uit naar de resultaten van die update en verwacht niet anders dan dat de uitkomsten ervan aan zullen sluiten op de conclusies van de Duitsers en de Zweden. 

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo