Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

Reactie DOET op uitzending Kassa inzake veiligheid elektrische auto

23 februari 2020

Reactie DOET op uitzending Kassa inzake veiligheid elektrische auto

Als antwoord op de uitzending van Kassa d.d. 22 februari 2020 met als onderwerp “brandgevaar elektrische auto", is de reactie van Vereniging DOET hieronder weergegeven.

De beide branden die in de uitzending als voorbeeld worden gebruikt, betreffen accubranden in voertuigen (geen auto's) die geen Europese Typegoedkeurings programma (ETG) hebben doorlopen zoals dat bij personenauto's wél te allen tijde het geval is.

Veiligheidsexpert Peter Coppes legt het goed uit in de uitzending: "Een accupack opladen is een proces waarbij vele factoren nauwgezet moeten worden gemonitord door elektronica die specifiek per accu door de autofabrikant wordt ontworpen". .

Deze elektronica die samen met een omvormer de acculader vormt, is in een personenauto vast ingebouwd en is dien ten gevolge onderdeel van de uitgebreide typegoedkeurprocedure alvorens een auto wordt toegelaten op de openbare weg. De voertuigen uit beide voorbeelden, net als vele andere invalidenvoertuigen, elektrische golfkarren, etc. worden niet aan een dergelijke uitgebreide keuring onderworpen. Dat maakt dat juist bij personenauto’s met typegoedkeuring de risico’s vele malen lager zijn. De fanatieke call van de heer Coppes aan de regering is dan ook erg overdreven. Personenauto's die in Europa een kenteken hebben en op de openbare weg zijn toegelaten, zijn aan strenge eisen onderworpen en worden door keuringsinstanties uitgebreid getest.

Duits onderzoek van o.a. Dekra toont aan dat er dan ook geen verhoogd risico bestaat voor brand van een elektrische auto, zelfs niet na ernstige ongevallen.

De kans op brand tijdens het opladen van een elektrische auto is eveneens zeer klein wanneer men de daarvoor ontwikkelde protocollen hanteert. De huidige NEN-normen voorzien in een oplaadprocedure waarbij het niet gevaarlijker is een auto op te laden in vergelijking tot het gebruik of opladen van bijvoorbeeld elektrisch gereedschap. Wel is Vereniging DOET bekend met enkele personenauto branden waarbij oudere zgn. “Granny laders” werden gebruikt. Ons advies is om deze laders niet te gebruiken tenzij de gebruiker zekerheid heeft over de kabel tussen het stopcontact waarop de kabel wordt aangesloten, en de meterkast. Met name bij oude elektrische installaties kan het zo zijn dat de bekabeling niet bestand is tegen langdurig laden van een elektrische auto met een dergelijke combinatie. De brand ontstaat in dat geval ook niet in de auto maar in de bekabeling en kan vervolgens overslaan op de auto.

Feit blijft dat wanneer er onverhoopt toch een accu brand ontstaat in een elektrische auto die is geparkeerd in een parkeergarage, we daar op voorbereid dienen te zijn. De reportage van Kassa laat een berger (Vreugdenhil) zien die enkele ontwikkelingen laat zien waarmee de brandweer adequaat kan optreden. Preventie van een daadwerkelijke accu brand (een thermal runaway) is helaas niet aan bod gekomen in deze uitzending. Vereniging DOET onderschrijft de noodzaak van een aanvalsplan met aangepaste middelen voor de brandweer, en zet zich middels deelname aan de werkgroep veiligheid, samen met diverse stakeholders zoals het Instituut Fysieke Veiligheid, in om dit bij de betrokken ministeries (IenW, BZK en JenV) onder de aandacht te brengen. 

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo