Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

Nieuws

11 december 2019

Kamerbrief met reactie op motie over borden snellaadpunten

Minister Van Nieuwenhuizen reageert op de motie van de Kamerleden Dik-Faber (christenUnie) en Schonis (D66). De motie verzoekt de regering
om uiterlijk in 2022 duidelijke borden te plaatsen bij alle snellaadpunten voor alternatieve brandstoffen.

Datum 10 december 2019

Betreft Reactie motie Dik-Faber en Schonis ingediend bij VAO duurzaam vervoer Geachte voorzitter, In het VAO duurzaam vervoer is door de minister voor Milieu en Wonen een appreciatie van de motie van de leden Dik-Faber en Schonis (Kamerstuk 31305 nr. 304) toegezegd. In de motie wordt de regering verzocht ernaar te streven om waar mogelijk tegelijk met het grote bebordingsproject voor de nieuwe maximumsnelheid op snelwegen, doch uiterlijk in 2022, alle snellaadpunten voor alternatieve brandstoffen van duidelijke borden te voorzien. (tekst loopt door na de foto). 

header.jpg?v=2

"Het is ondoenlijk om de uitrol van de bebording voor laadinfrastructuur te koppelen aan het vervangen van de snelheidsborden vanwege de stikstofmaatregel. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is een lang weekend in maart gepland. Om dit te realiseren zijn andere werkzaamheden verschoven en uitgesteld. Daarnaast is de operatie zeer complex voor RWS en de (onder)aannemers. Elk uur is nodig om 4000 borden te vervangen en waar nodig nieuwe palen te slaan. Voor het plaatsen van extra borden is geen tijd en geen geld. Binnenkort komt het CROW met een advies over het te gebruiken symbool voor alternatieve brandstoffen. Zo snel mogelijk daarna vooral via RWS de uitrol van de borden. Conform eerdere toezegging wordt dat via werk-met-werk gedaan aangezien dit de meest kostenefficiënte optie is. Ik ontraad daarom de motie", aldus de minister van INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

De motie van de leden Dik-Faber en Schonis is mede door toedoen van Vereniging DOET tot stand gekomen. Vereniging DOET is dan ook teleurgesteld over de reactie van de minister en zal alles in het werk blijven stellen om deze bebording alsnog spoedig voor elkaar te krijgen. 

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo