Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

Nieuws

26 november 2018

Batterij workshop Brussel 11 december

Aanwezig zijn mensen van de Commissie, van de Europese Investerings Bank, en van InnoEnergy (nauw betrokken bij de plannen van de EU Battery Alliance). Opzet is een interactieve bijeenkomst van 14-16 uur in Brussel gevolgd door een netwerk receptie. De bedoeling is dat de bijeenkomst deels plenair is, maar daarnaast ook de gelegenheid geeft voor individuele deelnemers om met vertegenwoordigers van de Europese Commissie, Innoenergy en de EIB hun vragen te bespreken. Dit is een unieke gelegenheid om uit eerste hand te horen wat de batterij plannen zijn en wat de richting is uit Europa.

Achtergrond: sinds de lancering van de European Battery Alliance door Europese Commissie Vice-Voorzitter Sefcovic in oktober 2017, vinden in EU verband in toenemende mate activiteiten plaats rondom batterijen, zowel gericht op onderzoek&innovatie, manufacturing als circulaire economie (zie o.a. https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_nl). Uit dit initiatief is in februari 2018 het strategische actieplan batterijen voortgekomen, mede vanuit Innoenergy (http://www.innoenergy.com/eit-innoenergys-role-within-the-european-battery-alliance/). De verwachting is dat deze initiatieven nu maar ook in de komende jaren zullen leiden tot verdere inzet en financiering vanuit Europa.

Om Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen te informeren over wat er Europees speelt, organiseert de Nederlandse Permanente vertegenwoordiging in Brussel op 11 december een workshop. De workshop zal plaats vinden van 14-16 uur, gevolgd door een netwerk receptie, op de Korenberglaan 4 in Brussel. De workshop, waar Innoenergy, de Europese Investeringsbank en vertegenwoordigers van verschillende diensten van de Europese Commissie aanwezig zullen zijn, heeft een interactief karakter. Naast een plenair deel zal er de mogelijkheid bestaan om met de aanwezige experts van de Europese instellingen te spreken over kansen die de initiatieven kunnen bieden voor uwe organisatie.

Heeft u belangstelling om deel te nemen? Meldt u dan voor 4 december aan op bre-ez@minbuza.nl met vermelding van uw naam, organisatie en uw specifieke belangstelling. Neemt u gerust contact op als u verdere vragen heeft. 

Stephan Raes, Head Economic Department .................................................................................

Permanent Representation of the Netherlands to the EU

Kortenberglaan 4 | 1040 Brussels

T +32 2 6791512

M +32 490564175

E stephan.raes@minbuza.nl

http://eu.nlvertegenwoordiging.org/

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo