Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

Nieuws

10 juli 2018

Reactie Vereniging DOET op hoofdlijnen Klimaatakkoord

Wat Vereniging DOET (Dutch Organisation for Electric Transport) betreft vormt het vandaag gepresenteerde Klimaatakkoord een goede en ambitieuze uitgangsbasis om in Nederland de CO2-uitstoot de komende decennia concreet verder terug te dringen.

Samen met de partijen verenigd binnen het FET (Formule E-Team) heeft DOET de afgelopen maanden hard gewerkt aan het leveren van input voor het huidige Klimaatakkoord. Voorzitter Eric van Voorden van Vereniging DOET: “Dankzij onze input is het politieke besef over de cruciale rol van elektrisch vervoer binnen de energietransitie de afgelopen maanden weer fors verder toegenomen, zoals het belang van de toename van het aantal (slimme) laadpalen, het elektrificeren van stedelijke distributie, het behoud van de huidige bijtellingsregeling voor elektrische auto’s, maar ook het elektrificeren van lichte elektrische voertuigen voor personen- en goederenvervoer”.  

Wel is Vereniging DOET teleurgesteld over het feit dat bijv. Luchtkwaliteit en Geluid niet worden meegenomen als ‘bijvangst’ c.q. maatschappelijke baten binnen het Klimaatakkoord: “De milieuschade die Nederland oploopt door de uitstoot van schadelijke stoffen bedraagt jaarlijks 31 miljard euro en honderdduizenden mensen die dichtbij een snelweg wonen hebben een verhoogde kans op luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten. Hetzelfde geldt voor kinderen op scholen in de buurt van autosnelwegen. Met elektrisch vervoer sla je 2 tot wel 4 vliegen in 1 klap, namelijk CO2-reductie, stabilisatie van het elektriciteitsnet bij gebruik van duurzame energie, reductie van geluid én verbetering van de luchtkwaliteit. Het zou beter zijn geweest om te spreken van een  ‘Leefklimaatakkoord’. Met een breder akkoord dek je aanmerkelijk meer zaken af en wordt veel beter en sneller duidelijk wat de energietransitie onze schatkist kost, maar bottom line vooral ook oplevert en dat is het in het geval van elektrisch vervoer duidelijk meer dan alleen CO2-reductie” zo stelt Michel van Lindert, Managing Director van Vereniging DOET. 

Na de zomer waarin de doorrekeningen plaatsvinden van het Klimaatakkoord via o.a. het PBL, zal DOET opnieuw betrokken zijn bij de verdere concretisering van het Klimaatakkoord.

bw101sp19.png

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo