Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

Nieuws

07 juni 2017

Nederlands‐Franse samenwerking Smart and Green mobility van start!

Vandaag tekende een cluster van Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in Helmond een convenant met het doel gezamenlijk de kansen op het gebied van green en smart mobility in Frankrijk te benutten. Dit in het kader van het programma Partners for International Business (PIB).

Het doel van de PIB is het verbeteren van de algehele positie van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen gespecialiseerd in de mobiliteit van de toekomst, zoals elektrische auto’s, slimme laadinfrastructuur, klimaatneutraal openbaar vervoer, zelfrijdende auto’s en communicerende auto’s. Het consortium wordt geleid door clusterorganisatie AutomotiveNL en bestaat uit een combinatie van 17 partners, zowel bedrijven, kennisinstellingen, brancheverenigingen en overheden. Deelnemers zijn APPM Management Consultants Brightlands Materials Centre, Dutch‐INCERT, Ebusco, Elaad, EMOSS, Greenflux, Last Mile Solutions, Nederlandse Ambassade Parijs, Pentacon Engineering, Polyscope, Streetplug, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Technolution, TNO, TU/Eindhoven, UL International en Vereniging DOET.

Kansen in Frankrijk

Aanleiding voor het convenant vormt de situatie van de Nederlandse automotive export, waarvan slechts 4% voor Frankrijk bestemd is. De inschatting is daarom dat de Nederlandse positie in Frankrijk sterk verbeterd kan worden. “De snelle ontwikkelingen naar duurzamere en slimmere vormen van mobiliteit, waar Nederland en Frankrijk beiden sterk in zijn, biedt interessante kansen voor samenwerking en kennisuitwisseling” aldus Michel van Lindert, managing director van branchevereniging DOET. Het PIB‐programma beoogt deze kansen te benutten door samen met de Nederlandse overheid zichtbaar te zijn in Frankrijk, onder andere door middel van het organiseren van beursdeelnames, seminars en bilaterale demonstraties.

AutomotiveNL directeur Benno Hûsken is verheugd dit programma te coördineren: “Nederlandse kennis en technologie op het gebied van disruptieve en innovatieve mobiliteit kan zeer waardevol zijn voor Frankrijk, hetgeen Nederland een kennis‐ en handelspartner bij uitstek maakt”. Onder andere door gezamenlijk met grote bedrijven en MKB’ers op te trekken en zichtbaar te zijn, door op te schuiven in de ontwikkelketen en door het uitoefenen van economische diplomatie, presenteert de Nederlandse automotive sector zichzelf als innovatief en kwalitatief hoogwaardig. Hiermee wordt verwacht dat het marktaandeel in de Franse mobiliteitsindustrie duurzaam verbeterd kan worden.

Franse overheden

Ook de Franse overheden worden in dit programma actief benaderd. Zo kan de Nederlandse sector bijvoorbeeld een rol spelen in de wens van de Franse overheid om in 2030 minimaal 7 miljoen laadpunten voor elektrische auto’s beschikbaar te hebben, in de verduurzaming van openbaar vervoer en kan het oplossingen aandragen voor knelpunten in verkeersmanagement.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Partners for International Business Frankrijk (PIB)? Neem dan contact op met:
Jan Wouters, coördinator namens AutomotiveNL
T (0492) 56 25 37
E j.wouters@automotivenl.com

Danny Hoekzema, coördinator namens Nederlandse Ambassade te Parijs T (0033) 6 80 06 44 75
E danny.hoekzema@minbuza.nl

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo