Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

Nieuws

19 oktober 2012

DOET-geïnitieerde Green Deal 'Versnelling Innovatie MKB-partijen EV' gaat door!

Op donderdag 11 oktober is de ‘Green Deal Innovatie MKB elektrische mobiliteit’ ondertekend door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Maxime Verhagen, op zijn Ministerie in Den Haag. Met deze Green Deal willen initiatiefnemers DOET en D-incert het Nederlandse MKB actief in staat stellen om samen met kennisinstellingen te innoveren in elektrisch vervoer. Deelnemers aan de Green Deal ontvangen een voucher ter waarde van €5.000,- om te investeren in onderzoek.

Michiel Hartman (DOET) en (D-INCERT) ondertekenen namens de initiatiefnemers.

De Green Deal biedt de volgende voordelen:

  • Een voucher ter waarde van €5.000,- voor R&D in elektrisch vervoer
  • Gezamenlijk starten van innovatietrajecten met de Nederlandse kennisinstellingen
  • Korting op lidmaatschap van branchevereniging DOET, Automotive NL en D-INCERT
  • D-INCERT biedt elk MKB-bedrijf dat subsidie zal ontvangen op grond van de subsidieregeling de mogelijkheid om kosteloos aan twee innovatieworkshops deel te nemen.

De Green Deal – ‘Versnelling Innovatie MKB-partijen elektrische mobiliteit’ - is tot stand gekomen op initiatief van vereniging DOET (Dutch Organisation for Electric Transport) en D-INCERT, in samenwerking met AutomotiveNL, Syntens  en Agentschap NL. 

Nut & Noodzaak

Elektrische mobiliteit is een nieuwe economische sector met grote maatschappelijke relevantie en potientieel vanwege de positieve invloed op de luchtkwaliteit en het verminderen van de olie-afhankelijkheid van onze economie. Verduurzaming van onze mobiliteit gaat hier hand in hand met economische groei.

Veel Nederlandse bedrijven in deze sector zijn startende ondernemers die nieuwe producten en diensten in de markt zetten. Technologische innovaties, ook op het gebied van elektrisch rijden, zijn talrijk. Hoewel 80% van deze innovaties momenteel plaatsvinden binnen het MKB, bereikt slechts 14% hiervan de markt. Startende MKB-bedrijven hebben vaak weinig of geen middelen voor ontwikkeling van kennis, investering in netwerkorganisaties en uitgebreide R&D. Om dit grote innovatiepotentieel beter te benutten biedt de Green Deal de mogelijkheid tot vernieuwing en opschaling door middel van een innovatieproject samen met de kennisinstellingen en toegang tot netwerkorganisaties zoals vereniging DOET en D-INCERT.

Momenteel wordt de Green Deal verder uitgewerkt. De definitieve wordt in november 2012 verwacht. DOET houdt u natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelen en gegadigden helpen de weg naar Green Deal inschrijving te vinden.

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo