Inloggen IntranetWachtwoord vergeten?

2014 e.v.: German Electric Mobility (Duitsland)

Elektrisch vervoer speerpunt in Duitsland
Elektrisch vervoer is een belangrijk speerpunt van het Duitse industriebeleid. De totale omvang van investeringen van het Duitse bedrijfsleven en overheid t/m 2020 bedraagt meer dan 17 miljard Euro (bron: Tweede Voortgangsbericht van het Duitse Platform Elektromobilität). Duitsland heeft bovendien een ruime subsidieregeling van € 180M beschikbaar gesteld voor de Duitse Schaufensterregionen (zgn. Etalageregio’s) voor een periode van drie jaar. Duitse bedrijven die investeren in Elektrisch vervoerkunnen hiervan gebruikmaken. Dit biedt ons de kans om onze producten en diensten concurrerend aan te bieden.

German Electric Mobility
Voor startups en MKB bedrijven is het moeilijk om zelfstandig een marktverkennning en impactvolle introductie in een ander land te realiseren. Het ontbreekt vaak aan tijd, geld en mensen. German Electric Mobility kan helpen om in Duitsland de juiste marktverkenning te doen en bedrijven te introduceren bij relevante partijen. De publiekprivate samenwerking met de overheid en de instrumenten die hierbij door RVO beschikbaar gesteld worden, worden hierbij optimaal ingezet. Dit zijn onder andere Handelsmissies, beursstands, aanwezigheid in alle mogelijke platforms, lokale vertegenwoordiging en marktbewerking. German Electric Mobility zorgt hierbij voor de lokale vertegenwoordiger in de Duitse deelstaten.

Grafisch Ontwerp: Poet Farmer

Realisatie: Genkgo